20 betűs szavak

cselekvésképtelenség
vulkanizáló-készülék
főárboc-sudárvitorla
differenciál-kereszt
magasságmeghatározás
homloklebeny-metszés
költségelőirányzatot
presztizsveszteséget
hangszóró-berendezés
motokerékpár-pótülés
élelmiszer-beszerzés
paralelogramma-tétel
posta-takarékpénztár
hadianyag-utánpótlás
hadosztályparancsnok
helyzet-megállapítás
vegyérték-elektronok
petefészek-gyulladás
elpusztíthatatlanság
hátgerincmasszázzsal
energia-visszanyerés
hajóroncs-fosztogató
teljesítőképességgel
engesztelhetetlenség
megváltozhatatlanság
alapvonal-fejlesztés
esterházy-kockaminta
szénvagyon-csökkenés
szabadkőműves-páholy
differenciálhányados
fürdőszoba-használat
felsővezeték-szorító
üzemanyag-póttartály
fogaskerék-meghajtás
összehasonlíthatóság
klassziskülönbséggel
kifürkészhetetlenség
csigasor-felszerelés
középosztályszerűség
feketeribiszke-likőr
feszültségmentesítés
repülő-irányfényeket
megszentségtelenítés
dokumentumgyűjtemény
lehallgatókészüléket
helikopter-repülőtér
differenciálszámítás
kábítószer-kereskedő
csonkakötél-húzószál
baktérium-szélesztés
képviselőválasztáson
szállítmányirányítás
horgonyemelő-gerenda
dioxi-borostyánkősav
tisztítóvessző-tartó
cukrászkülönlegesség
kétkar-lengőkalapács
tangens-galvanométer
jövedelemtöbblet-adó
üzemanyag-utántöltés
nyirokcsomó-duzzanat
nyersbőr-konzerválás
fő-felsősudárvitorla
összekötő-vonalkábel
kikényszeríthetetlen
csalatkozhatatlanság
vitorla-feszítőkötél
gyógyszer-alkalmazás
környezetgazdálkodás
visszavonhatatlanság
lelkiismeretfurdalás
választófejedelemség
lóversenyfogadásokat
tehergépkocsi-vezető
félreismerhetetlenül
gondviselés-küldötte
megvesztegethetetlen
tengerészszolgálatot
társadalombiztosítás
szarvasvadász-vezető
alkalmazkodóképesség
egyesült-államokbeli
rádiólokátor-zavarás
határmérték-idomszer
parancsnok-helyettes
fecskefark-illesztés
megváltoztathatatlan

20 betűs szavak

A 20 betűs magyar szavak listája nem teljes.