18 betűs szavak

kötelezettségeihez
kényszerleszállást
megkülönböztethető
frekvenciahintázás
repülőgép-anyahajó
energia-sajátérték
pályakarbantartási
ajándékküldemények
szabadalombitorlás
cigánypetrezselyem
távíró-adókészülék
súlymértékrendszer
zöldtakarmányfélék
kényszeregyezséget
magnézium-aluminát
gyorsáru-teherhajó
gránátszilánk-fogó
rabszolgakereskedő
visszaszolgáltatás
élelmiszerszállító
süllyesztőszekrény
cserekereskedelmet
ammónium-alumínium
koordinátarendszer
tumbler-szárítógép
sztereotípia-papír
gyógyszeríz-javító
rettenthetetlenség
kengyelszár-aggató
folyadékfelragadás
természetellenesen
interkontinentális
cserkészparancsnok
rövidzárlat-kereső
egynyom-szélességű
megfigyelőképesség
atombomba-robbanás
félreismerhetetlen
szentjánoskenyérfa
részletletagadásra
ellenállhatatlanul
hajókár-biztosítás
korrektúra-olvasás
kapcsolatlétesítés
petrezselyemgyökér
megfizethetetlenül
megközelíthetetlen
eredmény-kimutatás
tisztességtelenség
társadalomtudomány
fogaskerék-áttétel
visszacsapó-szelep
tengerészközlegény
miniszterhelyettes
természetfelettien
gyógyfürdő-kezelés
megvizsgálhatatlan
visszavonultságban
újra-alkalmazkodás
üvegtábla-osztóléc
sudár-tarcsvitorla
szög-visszagörbítő
huzalvég-szigetelő
segéd-házfelügyelő
elvitathatatlanság
gerendacsatlakozás
ércvagyoncsökkenés
kötelezettségektől
belügyminisztérium
tetszésnyilvánítás
kellemetlenségeket
hashártyagyulladás
bizalomgerjesztően
méretcsoportosítás
távbeszélőrendszer
munkafelfüggesztés
figyelmetlenségből
tengerészgyalogság
talpalló-hajókötél
csecsemőhalandóság
fürdőszobaszekrény
megállapíthatatlan
kipufogócső-kémény
lehallgatókészülék
érvényesíthetetlen
kiegyensúlyozottan
atlasz-selyemanyag
pályaváz-szerkezet
fecskefarkkötéssel
telefonbeszélgetés
viszontbiztosítást
pillangóvitorla-fa
részvétnyilvánítás
kapcsolatszervezés
keresztülfurakodik
szögvas-felerősítő
részvétlátogatásra
oldalhozzáfolyások
körömágy-gyulladás
meghatározhatatlan
szeretetreméltóság
hadügyminisztérium
selejtkiküszöbölés
karottázs-szelvény
kötelességmulasztó
rövidáru-kereskedő
tartam-pasztőrözés
útlevél-ellenőrzés
harisnya-kötöttáru
biztosítékszekrény
szárnyvitorlarudat
foglalkozásszerűen
tulajdon-átruházás
fizetésképtelenség
diáklány-egyesület
offset-nyomtatógép
kiegyensúlyozatlan
jelentőségteljesen
kényszerhelyzetben
üzemanyag-felvétel

gondolatszegénység
sztár-szereposztás
állampolgárságáról
megháromszorozódik
hangszalag-zárhang
feszítőcsavar-anya
megmásíthatatlanul
elfogadhatatlanság
csatolásmentesítés
csillagvizsgálóhal
pályamunkás-osztag
gyomorsavtúltengés
lelkiismeretlenség
közvélemény-kutató
kvalifikálhatatlan
tömegkommunikációs
szárnycsattogtatva
forgalom-kimutatás
villámháború-szerű
megszámlálhatatlan
színvonalsüllyedés
konyhafelszerelési
mikrofilm-leolvasó
költségelőirányzat
aknamélység-mutató
magánkezdeményezés
türelmetlenségében
elidegeníthetetlen
megszentségtelenít
kapuheveder-csavar
tömegtájékoztatási
egzisztencializmus
vezetékmegcsapolás
karosszérialemezek
közvéleménykutatás
interferenciasávok
baktériumtenyészet
keresztülerőszakol
biztosítószerkezet
malabár-kardamomum
adósság-átütemezés
leghatározottabban
valutaárfolyam-lap
szalonkocsi-pincér
félbeszakításokkal
dalszöveg-jelölési
élőerő-veszteségek
bajonett-kapcsolás
kanyarítófűrésszel
elkerülhetetlenség
vagdalthús-pogácsa
kiválasztóképesség
elsőkerék-kígyózás
interparlamentáris
összegubancolódott
befelé-kancsalítás
félreérthetetlenül
raszter-mélynyomás
konyhahasználattal
társadalomtörténet
szállodatulajdonos
ellenségeskedésben
gondolkodóképesség
evezőlapát-kengyel
előhívótál-himbáló
nyersselyem-szövet
felsővezeték-tartó
sírkőfaragó-mester
nyereség-veszteség
rendező-pályaudvar
fogaskerék-sorozat
transzformátorolaj
időtartam-kapcsoló
diffuzőrberendezés
nyereségrészesedés
mániás-depressziós
munkaerő-összeírás
szenzációhajhászás
kötelezettségeinek
kikötőberendezések
mennyezetvilágítás
kikerülhetetlenség
termelőszövetkezet
takarmánypépesítés
kiválasztórendszer
gátkorona-magasság
felhasználhatatlan
részvénykibocsátás
szabályozókészülék
összefüggéstelenül
szerencseszerződés
jövedelem-bevallás
szőröstül-bőröstül
hadseregparancsnok
szárnyelcsavarodás
erkölcsprédikációt
piezoelektromosság
hajóoldal-magasság
habsburg-dinasztia
karusszel-eszterga
boldog-boldogtalan
tengerészlegénység
veszteségfeltöltés
bölcsészettudomány
munkaszüneteltetés
farönk-fűrészelési
kerékfelfüggesztés
szennyvíztisztítás
gumiabroncs-tapasz
vándorszínészkedés
ügetőverseny-kocsi
vetítőlámpa-kezelő
élelmiszer-ellátás
keresztcsont-fájás
intelligenciateszt
élelmiszertartalék
megzavarhatatlanul
elképzelhetetlenül
gyermektársasjáték
összeegyezhetetlen
fájdalomcsillapító
arány-meghatározás
sebességvesztésben
meddőkőzet-zárvány
rakomány-elrendező
élelmiszerutalvány
külügyminisztérium
hasonlíthatatlanul
távbeszélő-vezeték
karosszérialakatos
hangversenyzongora
haszontalanságokat
képviselőválasztás
alaptőkecsökkentés
elsősegély-készlet
talajegyenetlenség
agyhártyagyulladás
tojófészek-sorozat

18 betűs szavak

A 18 betűs magyar szavak listája nem teljes.