19 betűs szavak

visszaszerezhetőség
gyermek-kártyajáték
tulajdon-átruházási
levegőátömlés-gátló
összekötőkapocsként
kiegyensúlyozottság
feszültségemelkedés
beszámíthatatlanság
széltében-hosszában
zászlóaljparancsnok
rézbánya-részvények
turista-felszerelés
hűtőraktár-helyiség
élősejt-protoplazma
vágányszint-kifutás
kiengesztelhetetlen
megválaszolhatatlan
fizetésképtelenségi
frekvenciamoduláció
beszámíthatatlannak
oszloptörzs-befedés
csődtömeggondnokság
kereszténydemokrata
főtermény-kereskedő
boszorkánymesterség
hosszesztergályozás
záloglevél-tartozás
fogaskerék-merevítő
parafa-mentőmellény
emlékezőtehetségére
görkorcsolyaverseny
pamutzsávoly-szövet
közlekedésrendészet
meghánytuk-vetettük
cselekvőképességtől
felület-megmunkálás
toldozott-foldozott
szerelvényvizsgálat
paraffinmentesített
csipke-alapkitöltés
összeférhetetlenség
vigasztalhatatlanul
gépkocsi-igazolvány
félreérthetetlenség
szivárványszínekben
interferenciacsíkok
kábítószer-injekció
vitorlarúd-hámkötél
törmelék-lerakóhely
engesztelhetetlenül
megengedhetetlenség
képviselőjelöltként
véleménynyilvánítás
felsőárboc-merevítő
természetfölöttiség
megvesztegethetőség
hadsereg-ellenesség
élelmiszer-szállító
hatáskeresztmetszet
adókötelezettségeit
rádió-távirányítású
visszaverő-képesség
kőolajtartály-telep
jövedelemkategóriák
parancsnokhelyettes
kénytelen-kelletlen
cselekvőképtelenség
gázbuborék-fejlődés
szélsőérték-feladat
erichsen-benyomódás
helyrehozhatatlanul
szerencsétlenségtől
repülőgép-eltérítés
kifáradás-vizsgálat
viselkedés-lélektan
ellenőrizhetetlenül
tartalékalkatrészek
szellőztetőkészülék
lehallgató-készülék
gépkocsi-kölcsönzés
nélkülözhetetlenség
elválaszthatatlanul
megfellebezhetetlen
nyomólemez-készítés
másod-vitorlamester
köszönetnyilvánítás
alaptőke-csökkentés
bűvészmutatványokat
helyzetpont-bemérés
visszaáramlás-gátló
megszelídíthetetlen
nyirokcsomó-daganat
számítógép-terminál
elkerülhetetlensége
paraszthajszálnyira
szétválaszthatatlan
szenvedélymentesség
testestől-lelkestől
kétségbevonhatatlan
telefon-előfizetési
magnetofonszalagról
tombola-kártyajáték
megfélemlíthetetlen
megmagyarázhatatlan
kódoltjel-átalakító
megzavarhatatlanság
vörösvérsejt-halmaz
legjelentéktelenebb
születésszabályozás
széleltérítés-jelző
bolygómű-külsőgyűrű
kötelességmulasztás
fagyáspontcsökkenés
teherkocsi-rakomány
valencia-elektronok
megmásíthatatlanság
kristályképződéstan
jelzálog-tulajdonos
képviselő-választás
tiszteletreméltóság
táplálkozástudomány
fecskefark-csapolás
igazságszolgáltatás
kezdeményezőkészség
összefüggéstelenség
katalizátor-hordozó
elsőkerék-imbolygás
haszontalanságokkal
anyagmegmunkálásban
nyereménybetétkönyv
szivarvég-szedegető
rádió-összeköttetés
felbecsülhetetlenül
természetellenesség
tolóablak-ellensúly
feszültségcsökkentő
telefonbeszélgetést
élelmiszer-tartalék
pénzügyminisztérium
rúdhengersor-kezelő
visszavonhatatlanul
kivezetés-szigetelő
folyókanyar-átvágás
következtetésképpen
megszentségtelenítő
bölcsészettudományi
angóragyapjú-szövet
állítmánykiegészítő

19 betűs szavak

A 19 betűs magyar szavak listája nem teljes.