Montenegró Zászló

  Montenegró
zászlaja egy színes és jellegzetes nemzeti jelkép, amely a balkáni ország
hivatalos lobogójaként szolgál. A zászló három vízszintes sávot tartalmaz: a
felső sárga, a középső vörös, míg az alsó kék színű. A Montenegró zászlaját
először 1941-ben használták az ország függetlenségének kinyilvánítása után. A
zászló színeinek jelentése is fontos: a sárga a napfényt, a vörös a vér
áldozatokat és a hősies küzdelmeket, míg a kék az Adriai-tengert szimbolizálja.
Ezek az elemek együtt alkotják Montenegró identitását és történelmét. Az
újabb történelmi események során, 2004-ben megváltoztatták a Montenegrói
Köztársaság címert és zászlaját. Az új címer egy duplafejes sas motívumot
tartalmaz, amelyet az ókori montenegrói dinasztiák is használtak. Ezzel egy
időben a zászlón is változtatást eszközöltek, és a címer került az alsó jobb
sarokba. Összességében elmondható, hogy Montenegró zászlaja nem csupán egy
egyszerű textília, hanem egy fontos nemzeti szimbólum, amely az ország
történelmét és identitását képviseli világszerte.