By Jelentése

  A „by”
szó angolul annyit jelent, hogy „által” vagy
„általánosan”. Ez a kis szócska nagyon sok összetett jelentést
hordoz magában és számos különböző kontextusban használjuk. 1. A leggyakoribb
használata, amikor valaki egy művet vagy alkotást létrehoz valamilyen módon.
Például: „A könyv írója Jane Austen by”-vel jelölhetjük, hogy az
adott könyvet Jane Austen írta. 2. A „by” szó használata során meg
lehet határozni egy időpontot is: „By Friday” azt jelenti, hogy
péntekig valami megtörténik vagy elkészül. 3. Az „by” segítségével
lehet kifejezni egy határidőt vagy célt is. Például: „I will finish this
project by the end of the week” – ez azt jelenti, hogy a projektet a hét
végéig befejezem. 4. Az üzleti világban is gyakran használják a
„by” szót annak kifejezésére, hogy ki felelős egy adott feladatért
vagy döntésért. Például: „The report was approved by the CEO” –
ebben az esetben a CEO jóváhagyta a jelentést. Összességében tehát a
„by” szó sokféleképpen használható az angol nyelvben, így fontos
megérteni a különböző kontextusokat és jelentéseket ahhoz, hogy helyesen
tudjuk alkalmazni.